Prof.Dr. Bülent OKAY

Prof.Dr. Bülent OKAY
Telefon : 0312 310 3280/1622
Email : bulentokay51@hotmail.com

GÖRÜŞME SAATLERİ

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi
12:00-13:00 12:00-13:00 12:00-13:00 12:00-13:00 12:00-13:00

ÖZGEÇMİŞ

1951 tarihinde (02/04/1951) Sakarya ili, Akyazı ilçesi, Yahyalı köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1971 yılında, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,Sinoloji Bölümü'ne girdi ve 1975 yılında mezun oldu.

1976 tarihinde askere gitti ve askerlik görevini Türk Deniz Kuvvetleri emrinde, Dz. Asteğmen olarak tamamladı. 1977 yılında terhis olduktan sonra bir burstan yararlanarak Taiwan'a gitti.

Taiwan Ulusal Shih Fan Üniversitesi Çin Dili Öğretim Merkezi'ndeki dil kursunu başarı ile tamamladı ve sertifika aldı. (1977-1978)

1978 tarihinde, Ulusal Cheng-Chi Üniversitesi, Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün "Lisansüstü Programı"na kaydoldu. 3 yıl süreyle Çin dili, felsefesi, tarihi, edebiyatı ve kültürü alanlarında çalışmalarda bulundu. Yazmış olduğu "Eski Türk ve Çin Efsanelerinin Karşılaştırılması" konulu tezi ile Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazandı. Taiwan'da kaldığı süre içinde uzman hocalardan, "Çin Hat Sanatı" ve "Çin Resim Sanatı" dersleri aldı.

1981 tarihinde Türkiye'ye döndü ve bir yıl süreyle, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT), Dış Yayınlar Dairesi, Çince Masası'nda "Çince Çevirmen-Spiker" olarak görev yaptı.

1982 tarihinde Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sinoloji Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak Göreve başladı.

1983 Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı'nda Doktora Çalışmalarına başladı. Yazmış olduğu "Sui-T'ang Hanedanları Döneminde Çin'deki Orta Asya Kökenli Kişiler ve Çin Kültürüne Katkıları" konulu tezi ile, "Edebiyat Doktoru" unvanını aldı.

1989 tarihinde Yardımcı Doçent unvanını almaya hak kazandı.

1989 tarihinde, Taiwan Ulusal Bilim Kurumu'nun davetlisi olarak Taiwan'a gitti ve Ulusal Cheng-Chi Üniversitesi, Türkoloji Bölümü'nde konuk öğretim üyesi olarak bir yıl süreyle; "Türkçe Konuşma", "Türk Kültür Tarihi" ve "Günümüz Türkiyesi" dersleri verdi.

1993 tarihinde Kore Foundation tarafından Kore'ye davet edildi. Dört buçuk ay süreyle Kore kültürü ve şamanizmi konularında araştırmalarda bulundu.

1993 Çin Halk Cumhuriyeti'ne gitti. Pekin Dil ve Kültür Üniversitesi'nde kaldığı süre içinde kaynak araştırması yaptı ve Çinli bilim adamları ile görüşmelerde bulundu.

1995 tarihinde, "Doçent" unvanı almaya hak kazandı. (18 ekim 1995)

1996 tarihinde, Fakülte Yönetim Kurulu'na seçildi (1 Ekim 1996). Aynı yıl içinde Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Başkan Yardımcılığına getirildi.

1998 tarihinde,"Sinoloji Araştırmaları Merkezi" tarafından Taiwan'a davet edildi. Üç ay süreyle, Çin tarihi, felsefesi ve kültürü alanlarında çalışmalarda bulundu. Özellikle, "25 Tarih" olarak adlandırılan, Çin'in resmi hanedanlık tarih kitapları içindeki Türklerle İlgili Belgelerin saptanması üzerinde çalıştı.

Taiwan Merkez Kütüphanesi'nde, (Çince) "Türkiye'deki Sinoloji Çalışmalarının Tarihçesi" konulu bir konferans verdi.

1998 yılında, Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde "Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı"nı kurdu. 1999 yılında 27 öğrenci ile öğrenime başlayan Anabilim Dalı, 2003-2004 yılında ilk mezunlarını vermiştir.

1998 tarihinde, Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Ecevit'in başkanlığında Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılan resmi ziyarette, Ankara Üniversitesi'ni temsilen yer aldı. (29 mayıs - 6 haziran 1998)

1999 yılında, Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde "Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı"nı kurdu.

Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Zhu Longji'nin Türkiye ziyaretinde, Türk Hükümeti'nin resmi çevirmeni olarak görev yaptı.

Geleneksel Çin resim sanatından örnekler verdiği, beş kişisel resim sergisi açtı. Ayrıca, çok sayıda karma sergiye katıldı.

19 ekim 2004 tarihinde Profesör unvanı almaya hak kazandı.

Halen, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sinoloji Anabilim Dalı'nda görev yapmaktadır. Çince ve İngilizce bilmektedir.


UZMANLIK ALANLARI

Makaleler:

1. "Çin Kaynakları: I Shih Chi (Tarih Kayıtları), Doğu Dilleri Dergisi, Ankara Üniversitesi Basımevi, C. III, sayı: 4 Ankara, 1983.

2. "Çin Efsanelerinde Güneş", Do?u Dilleri Dergisi, C. IV, sayı: 1, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1985.

3. "Kuan Yü T'u Erh Ch'i Ming Tsu Te Shen Hua (Türk Ulusu İle İlgili Bir Efsane)", (Çince Makale), Chu Lin Yüeh K'an, sayı: 31, Taipei, 1989.

4. "Çin Resim Sanatı", D.T.C.F. Dergisi, C.XXXV, sayı: 2, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1992.

5. "T'ang Hanedanlığı'nın Kuruluş Döneminde Göktürklerin Oynadıkları Önemli Rol", Doğu Dilleri Dergisi, C. V, sayı: 1, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1992.

6. "Yıldızlarla İlgili Bir Çin Efsanesi", Gündoğan Edebiyat Dergisi, Gündoğan Yayınları, sayı: 2 Bahar, Ankara, 1992.

7. "Ch'iu T'ang Shu (Eski T'ang Tarihi)", Doğu Dilleri Dergisi, C. V, sayı: 2, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1993.

8. "Hsin T'ang Shu (Yeni T'ang Tarihi)", Doğu Dilleri Dergisi, C. V, sayı: 2 Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1993.

9. "Prof. Dr. Muhaddere Nabi Özerdim (1916 - 19.12.1991)", Doğu Dilleri Dergisi, C. V, sayı: 2, Ankara Üniveristesi Basımevi, Ankara, 1993.

10. "Çin Seddi'nin Yapılışı Hakkında Değişik Bir Görüş", Belleten, C. LVII, sayı: 218, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1993.

11. "Moğol Dil Grubuna Ait Dil ve Lehçe Araştırmaları", (Doç. Hugijiletu'nun Çince makalesi'nin çevirisi), Doğu Dilleri Dergisi, C. V, sayı: 2, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1993.

12. "Günümüz Kore Toplumu ve Şamanizm", Doğu Dilleri Dergisi, cilt V, sayı: 3, Ankara Üniversitesi Basımevi,Ankara, 1996.

13. "Çin Efsanelerinde Dramatik Kahramanlar: K'ua Fu ve Yi", Gündoğan Edebiyat Dergisi, Gündoğan Yayınları, sayı: 15 Yaz, Ankara, 1995.

14. "Güney-Batı İpek Yolu", İpek Yolu Dergisi, Mayıs-Haziran-Temmuz sayısı, sayı: 2, Uzakdoğu Kültür Derneği Yayınları, Ankara, 1995.

15. "Teng'siz Çin Hangi Yolu Seçecek?", Hürses (günlük gazete), sayfa: 2 Ankara, 22 Mart. 1997.

16. "Türkiye'deki Sinoloji Araştırmaları'nın Tarihçesi", Sinoloji Araştırmaları Dergisi, C. 16, No:4, sayı: 64, Sinoloji Araştırmalar Yayınları, Taipei, 1997.

17. "Çin'in Gerçek Yüzü - Turizmin Yeni Pazarı: Çin ", Tourism Today, Aralık 2002, Antalya.

18. "Konfuçyanizm'in 'Hsiao (Örnek Evlat)' İlkesi ve Hsiao İlkesinin Çocuk Edebiyatına Etkisi", Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih -Coğrafya Fakültesi, Cumhuriyetin 80. Kuruluş Yıldönümü Anı Kitabı; Doğu-Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümleri, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2004.

 

 

 

 

Kitaplar:

1. "Çin Öyküleri", (Derleme), Dilem Yayınevi, İstanbul, 1987, 70 sayfa.

2. "Konfuçyüs, Okyanus yayınları, İstanbul, 2004.

Çeviriler:

 1. "Biyogaz Tesisi Kullanma Rehberi" (Çince'den çeviri) Bülent OKAY, Pulat Otkan, Mahmut Filiz, Türk Hükümeti-UNICEF Ortak Biyogaz Projesi, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Biyogaz Projesi Yayınları No: 5, Ankara, 1983, I-VII + 74 sayfa.

2. "Kırsal Alanda Orta Boy ve Küçük Boy Biyogaz Üreteçlerinin Planlanması ve İnşaatı", (Çince'den çeviri) Bülent OKAY, Mahmut Filiz, Türk Hükümeti-UNICEF Ortak Biyogaz Projesi T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Biyogaz Projesi Yayınları No:7, Ankara, 1984, I-V + 220 sayfa.

 3. "Moğol Dil Grubuna Ait Dil ve Lehçe Araştırmaları", (Doç.Hugijiletu'nun Çince makalesinin çevirisi), Doğu Dilleri Dergisi, C. V, sayı: 2, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1993.

4. Kuş Yaralanınca, (Türkçe'den Çince'ye çeviri), Bülent OKAY, Li Chuan OKAY, Yeni Mesnevi Yayın ve Turizm Endüstrisi A.Ş., Ankara, 1986, 16 sayfa.

5. "İstanbul'daki Çin Hazinesi"(Türkçe'den Çince'ye çeviri), ME-PA Medya Pazarlama San. ve Tic. A.Ş., İstanbul, 2001.(5 bağımsız makaleden oluşan bu kitap, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlğı tarafından prestij kitabı olarak dağıtılmaktadır.)

"Topkapı Sarayı: Osmanlı Padişhlarının Yönetim Merkezi ve Evi", (Türkçe'den Çince'ye çeviri) Doç. Dr. Banu Mahir, (Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi)

"Yakın ve Orta Doğu'ya İhraç Edilen Çin Seramikleri", (İngilizce'den Çince'ye çeviri) Hwee Bléhaut (Çin Sanat Uzmanı-Araştırmacı-Yazar)

"Topkapı Sarayı Çin Porselenleri Koleksiyonu", (İngilizce'den Çince'ye çeviri) Regina Krahl (Çin Sanat Uzmanı-Araştırmacı-Yazar)

"Çin Porselenlerinin Osmanlı Günlük Yaşamındaki Yeri", (Türkçe'den Çince'ye çeviri) Ayşe Erdoğdu (Topkapı Sarayı Müzesi Çin ve Japon Porselenleri Koleksiyonu Sorumlusu)

"Çin Porselenlerinin Osmanlı Sanatı Üzerindeki Etkisi", (İngilizce'denÇince'ye çeviri) Prof. John Carswell (Çin Porseleni ve Türk Çinileri Uzmanı)