Arş.Gör. Nuray PAMUK

Arş.Gör. Nuray PAMUK
Telefon : 0312 310 32 80 / 1586
Email : nuray_panuk@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ

Eğitim Bilgileri: 2012 - Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. Sinoloji Anabilim Dalı Doktora 2009-2012 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. Sinoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezun 2007-2008 Tongji Üniversitesi Shanghai-Çin Çince Dil Kursu ( 1 Yıl ) 2003-2007 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. Sinoloji Anabilim Dalı Lisans Mezunu 1999-2003 Beşikdüzü Atatürk Lisesi Yabanci Dil Bölümü,Trabzon Yabancı Dil : Çince İngilizce

UZMANLIK ALANLARI

Akademik Çalısmalar: Çin Mimarisi, Pekin Yasak Şehir Tarihi ve Mimari Özellikleri ( Lisans Tezi ) Çin’in Tang Hanedanlığı Döneminde Türklerin Çinliler Üzerindeki Kültürel Etkileri. ( Yüksek Lisans Tezi ) 1. Uluslararası Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu, Kayseri, “Çin Yemek Kültürü” konulu bildiri sunuldu. 09.04.2012-10.06.2012 tarihleri arasında YÖK Yüksek Lisans Araştırma bursu ile Çin Xiamen Üniversitesi’nde tez konusuyla ilgili çalışmalarda bulundu. Yale Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Valerie Hansen’ın Xiamen Üniversitesinde konuşmacı olarak katıldığı “İpek Yolu” konulu konferansa katıldı.(25.05.2012 ) Littera Edebiyat Dergisi 29. Sayısında “Tang Dönemi Şiiri Ve “Şiir Dehası” Du Fu”başlıklı makale yayınlandı. Lacivert Öykü ve Şiir Dergisi, 48. Sayısında “Tang Dönemi Şiiri ve Yedi Heceli Klasik Şiir” başlıklı yazı yayınlandı. Kayseri Erciyes Üniversitesinde düzenlenen seminerde “Çin’de Öğrenci Olmak” başlıklı konu sunuldu. (15-16/12/2012) Ankara Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Sinoloji Anabilim Dalı tarafından düzenlenen "1. Çin Kültürü Semineri"nde "Tang Hanedanliğı Kıyafet Kültüründe Orta Asya Etkileri" başlıklı konu sunumu yapıldı.(13.03.2013) Nevşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen "ÇİNCE ZOR BİR DİL MİDİR?" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. (24.05.2013) Mesleki Deneyim: 2010 - 2011 Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 2011 - Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Doğu dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Sinoloji Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi