Araş. Gör. Gürhan KIRİLEN


Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Sinoloji Anabilim Dalı

Telefon : 0-312-310 32 80 /1586

e-mail : gukirilen@hotmail.com

 

  Mesleki Bilgiler :

04.03.2002 tarihinden bu yana Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Sinoloji Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi 

 Eğitim Bilgileri : 

 2006-2011 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı (Sinoloji) Doktora ( Mezun )

 

2003-2004  Pekin Eğitim Üniversitesi Yakın Çağ Tarihi Bölümü

1 Yıllık araştırma

 

 2001- 2004 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı (Sinoloji) Yüksek Lisans

 

1996-2001 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Sinoloji Anabilim Dalı

 

1998-1999 Pekin Dil ve Kültür Üniversitesi Çin Dili Bölümü

 

1989-1995 Gazi Anadolu Lisesi

 

Kurslar:

2001: Turizm Bakanlığı Profesyonel Turist Rehberliği Kursu

 

Sertifikalar:

2001 Turizm Bakanlığı Profesyonel Turist Rehberliği Sertifikası (Çince)

1999 Pekin Dil ve Kültür Üniversitesi Çince Başarı Belgesi

Yabancı Diller:

Çince:              Pekiyi

İngilizce:           Pekiyi

Fransızca:         Temel Seviye

 

Yayınlar:   

“Altın Çağını Yaşayan Çinin Komşusu Göktürkler”, Popüler Tarih, İstanbul, Temmuz 2003.

“Üç Şiir Üç Şair: Li Bai, Shi Juanwu ve Lu Zhaolin”, DTCF Dergisi, Ankara, 2011 (Yayın aşamasında)

“Geleneksel Çin Düşüncesinde Uzlaşı ve Uyum”, Birikim, Ankara, 2010 Mart/Nisan

“Osmanlı Devleti ve Çin Arasında Aslan Diplomasisi”, 38. İCANAS Toplantısı Bildiri Metni, Ankara, 2009

“Türk-Çin ilişkileri: Lozan Görüşmelerinin Çin’de ki Yankıları, Çinli Müslümanların Kutlama Mesajı”, !. Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu, Kayseri, 2011

Araştırma Projeleri

Türk Tarih Kurumu: Türk Tarihinin Çince Kaynakları Han-Shu Hsi-Yü

 T. C. Milli Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitim Öğretim Müdürlüğü, Liseler için Çince Ders Müfredatı ve Ders Malzemesi

Görüşme Saatleri :

Pazartesi                     Salı                  Çarşamba                    Perşembe         Cuma    

12.30-13.30                12.30-13.30    12.30-13.30                12.30-13.30    12.30-13.30

 
29 Haziran 2011 , Çarşamba