Burs Başvuru Koşulları


  1. ÖĞRENCİNİN DERSLERİNDE BAŞARISI  
  2. ÖĞRENCİNİN HOCALARIYLA, ALT VE ÜST SINIFLARLA OLAN UYUMU  
  3. ÖĞRENCİNİN ANABİLİM DALI FAALİYETLERİNDE ALDIĞI GÖREVLER  
  4. ÖĞRENCİNİN HSK SINAVLARI VE ÇİNCE KONUŞMA YARIŞMASINA KATILIMI VE BAŞARISI

 

  1. Her öğrenci için bir dosya tutulacak olup,  öğrenciler Seçkin Kırtasiyeden belirlenen standartlardaki ve belirlenen renklerdeki dosyaları alacaklar.

            1.sınıflar:   kırmızı renk dosya

2.sınıflar:   mavi renk dosya

3.sınıflar:   siyah renk dosya

4.sınıflar:   gri renk dosya

 

  1. Dosyalar öğrencinin 1. sınıftan 4. sınıfa kadar olan sınıf içi ve dışı tüm faaliyetlerini gösterir evrakları ve öğrencinin bu faaliyetlerden aldığı puanları içerecek.

Faaliyetler :

a.       Öğrencinin öğretmenleri ile olan uyumu

b.      Öğrencinin alt ve üst sınıflardaki öğrencilerle olan uyumu

c.       Öğrencinin sınıf arkadaşları ile olan uyumu

d.      Öğrencinin derslerindeki başarısı     (derse hazırlıklı gelmesi)

e.       Öğrencinin zamanında ve düzenli olarak derslere katılımı 

f.        Öğrencinin sınavlarındaki başarısı

g.       Öğrencinin ders dışı katıldığı aktiviteler ve faaliyetler 

h.       Öğrencinin sorumluluk bilinci (verilen görevleri yerine getirme)

i.         Öğrencinin okul içi siyasi gruplar ve olaylardan uzak durması

j.        Öğrencinin yıl boyunca katıldığı HSK sınav sayısı ve aldığı puanlar(her öğrencinin en az yılda 1 defa HSK sınavına katılması gerekmektedir)

k.      Öğrencinin Çince Köprüsü yarışmasına katılımı, hazırlığı ve yarışmadan elde ettiği sonuç

l.         Öğrencinin Sinoloji Öğrenci Topluluğu’nda ve Anabilim Dalında aldığı görev ve sorumluluklar    

  1. Her öğrenci, dosyasında yer almak üzere 1 adet fotoğraflı özgeçmiş belgesi   hazırlayacaktır.  
  2. Öğrenci Dosyası, öğrencilerin 4 yıllık eğitimleri sırasında veya sonunda başvuracakları Burs Sınavları esnasında değerlendirilmeye alınacaktır.
  3. Öğrenci Dosyası öğrencilerin her hangi bir sebeple Anabilim Dalımızdan  referans mektubu istemeleri esnasında değerlendirilmeye alınacaktır.13 Eylül 2011 , Salı